Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 685 (84%) varav aktiva*280
Interna (boende) 134 (16%) varav aktiva*86
Totalt 819 varav aktiva*366

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.