Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 661 (83%) varav aktiva*308
Interna (boende) 134 (17%) varav aktiva*85
Totalt 795 varav aktiva*393

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.