Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 638 (82%) varav aktiva*296
Interna (boende) 140 (18%) varav aktiva*87
Totalt 778 varav aktiva*383

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.