Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 722 (84%) varav aktiva*321
Interna (boende) 134 (16%) varav aktiva*85
Totalt 856 varav aktiva*406

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.