Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 697 (84%) varav aktiva*255
Interna (boende) 134 (16%) varav aktiva*80
Totalt 831 varav aktiva*335

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.