Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 635 (83%) varav aktiva*255
Interna (boende) 127 (17%) varav aktiva*75
Totalt 762 varav aktiva*330

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.