Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 699 (82%) varav aktiva*285
Interna (boende) 150 (18%) varav aktiva*86
Totalt 849 varav aktiva*371

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.