Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 691 (84%) varav aktiva*240
Interna (boende) 135 (16%) varav aktiva*95
Totalt 826 varav aktiva*335

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.