Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 737 (83%) varav aktiva*242
Interna (boende) 148 (17%) varav aktiva*92
Totalt 885 varav aktiva*334

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.