Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 645 (81%) varav aktiva*240
Interna (boende) 147 (19%) varav aktiva*77
Totalt 792 varav aktiva*317

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.