Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 626 (83%) varav aktiva*241
Interna (boende) 128 (17%) varav aktiva*74
Totalt 754 varav aktiva*315

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.