Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 742 (83%) varav aktiva*294
Interna (boende) 150 (17%) varav aktiva*83
Totalt 892 varav aktiva*377

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.