Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 647 (82%) varav aktiva*264
Interna (boende) 138 (18%) varav aktiva*78
Totalt 785 varav aktiva*342

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.