Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 789 (85%) varav aktiva*246
Interna (boende) 144 (15%) varav aktiva*85
Totalt 933 varav aktiva*331

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.