Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 646 (83%) varav aktiva*244
Interna (boende) 134 (17%) varav aktiva*75
Totalt 780 varav aktiva*319

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.