Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 609 (82%) varav aktiva*249
Interna (boende) 132 (18%) varav aktiva*87
Totalt 741 varav aktiva*336

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.