Skadedjur


Tyvärr händer det att småkryp som pälsängrar, råttor, kackerlackor eller vägglöss tar sig in i våra hus och hem.

Om du upptäcker skadedjur ska du genast anmäla det till Arvidsjaurhem. 

Anmäl på telefonnummer 0960-17550 eller direkt till din Bovärd/fastighetsskötare.

 


Vi betalar saneringen

Arvidsjaurhem har ett avtal med bekämpningsföretaget Nomor, så vi står för saneringen av lägenhet och lösöre. För dig som privat hyresgäst kostar det ingenting, förutsatt att du följer instruktionerna från Arvidsjaurhem och Nomor.


Viktigt att anmäla snabbt

Det är väldigt viktigt att anmäla skadedjur så snart som möjligt. Vissa skadedjur kan sprida sig och orsaka besvär i fler lägenheter. Ibland krävs det många saneringar.

Efter din anmälan om skadedjur till Arvidsjaurhem kontaktas du av Nomor som bokar tid med dig för inspektion. Inspektionen utförs av tekniker som besöker lägenheten för att kontrollera förekomst av skadedjur och behov av sanering. Om det behövs bokas tid för sanering.


Vanliga skadedjur

Vägglöss och kackerlackor är skadedjur som snabbt kan få fäste i lägenheten. Kanske har du varit ute och rest eller köpt begagnade möbler som drar med sig vägglössen in hos dig.

Spridningsrisk

Det är absolut förbjudet att ställa ut angripna möbler i allmänna utrymmen, förråd eller grovsoprum eftersom risken då är stor att skadedjuren sprids till dina grannar. Kontrollera med Återvinningscentralen när du ska slänga angripna möbler.

Nomor skriver om vanliga skadedjur »