Radonmätningar 2018


Grund till mätning
Som fastighetsägare är vi ansvariga att se till att radonvärdet i inomhusluften inte överstiger riktvärdet, enligt 9 kap. 9 § miljöbalken. Därför har vi utfört en planenlig mätning.

 

Radon
Arvidsjaurhems fastigheter har inget byggnadsmaterial som innehåller radon. Den mätning som utförts visar värdet av den markradon som naturligt finns överallt i Sverige.

 

Mätningen
Enligt regelverket skall alla lägenheter på markplan, samt 20% av befintliga lägenheter (minst 1 lgh per plan) mätas. Resultatet visade på att vi endast i några få fall översteg riktvärdet. Berörda hyresgäster kontaktades för en efterkontroll.

 

Efterkontrollen
En specialist från Anticimex har gått igenom de aktuella lägenheterna för att se varför värdet är högre än normalt och vad vi kan göra för att ligga på en normal nivå.

 

Anticimex efterkontroll visar på att det handlar om volymer där ventilationen står stilla. Exempelvis lägenheter som stått tomma länge då luften inte rör på sig, eller lägenheter där inneboende själva valt att täta ventilationen.

 

Åtgärder
Förbättrad ventilation där det krävs. Information till berörda hyresgäster om vikten av en fungerande ventilation.

Exempelvis vintertid stänger en del sina fönsterventiler i misstro att de blåser kall luft rakt ner mot golvet och kyler ner lägenheten.

Fakta: Fönsterventiler är gjorda så att den kalla luften går in mot taket och värms upp innan den cirkulerar runt i lägenheten.

Uppföljning
Arvidsjaurhem kommer att utföra en ny mätning i de aktuella lägenheterna för att bekräfta att värdena är normala.

 

 

 

 

 

Radonet i marken (Markradon) finns naturligt i hela Sverige. Utomhus späds radonet snabbt ut. Därför är bra och fungerande ventilation viktigt.