Radonmätningar 2018


 

Radonmätningar i fastigheter

Som fastighetsägare är vi ansvariga att se till att radonvärdet i inomhusluften inte överstiger riktvärdet, enligt 9 kap. 9 § miljöbalken.

 

Alla lägenheter med markkontakt kommer att mätas. Övriga plan utförs mätning i 20% av befintliga lägenheter.

 

Mätning

Som hyresgäst i utvalda lägenheter för mätning kommer vi att skicka ut ett meddelande i god tid före lämnande av mätpuckar, samt ytterligare information.

 


Spårfilmsdosa, eller så kallad mätpuck är ungefär lika stor som en snusdosa och de placeras i utrymmen man ofta befinner sig i.