Parkering på gårdar


Ex: Vid in och utflytt har man rätt att ställa sig i närheten av porten temporärt för lastning/avlastning. För att undvika böter, sätt en lapp på bilen att inflytt/flytt sker.

Det är inte tillåtet att parkera eller köra på våra innergårdar. 

Vi har överlåtit till Securitas att bestämmelserna efterlevs och de får i förekommande fall ta ut parkeringsböter.

I vissa fall kan vi lämna speciella parkeringstillstånd till våra leverantörer, hemtjänst- och sjukvårdspersonal etc.


Vintertid berörs alla hyresgäster om inte snöröjningen kommer fram p.g a insnöade bilar på innergårdar!

Parkeringsövervakningen gäller även gästparkeringar där längsta tillåtna tid att stå är 24 timmar/Vardagar.

Securitas: 010-470 57 10