Kråkan 2 (Domängatan 17)

Byggår 1960 (Arvidsjaurhems första hyreshus).