Ärlan 10 (Ringelvägen 34, 36, Borgargatan 11)

Byggår 1965.