Registrera dig

Fyll i dina personuppgifter. Fält markerade med är obligatoriska

 • Svenskt personnr:
 • Person/Orgnr:
 • Lösenord:
 • Mellan 6 och 20 tecken, bokstäver och siffror
 • Bekräfta lösenord:
 • E-postadress:
 • Upprepa e-postadress:
 •  
 •  
 • Tänk på att du kan behöva se över dina inställningar för skräppost för att kunna ta emot e-post från avsändaren info@arvidsjaurhem.se.
 • Jag har läst och förstått villkoren nedan:

Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna hantera din/er anmälan. Anmälan är första steget för att kunna ingå hyresavtal med Arvidsjaurhem AB och vi behandlar därför personuppgifterna med avtal som laglig grund. Hur vi hanterar och skyddar uppgifterna regleras av EUs dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen.

För att kunna bedöma/pröva din/er ansökan om hyresobjekt så kommer Arvidsjaurhem AB att ta kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag och vid behov hämta ytterligare information från andra källor. Arvidsjaurhem AB förbehåller sig rätten att fritt välja hyresgäster.

Ditt namn kan komma att skickas till avflyttande hyresgäst i en eventuell erbjudandesituation. Andra personuppgifter om dig/er delas med och med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder. Om personuppgiftsbiträden överför personuppgifter till ett land utanför EU så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler.

Dina personuppgifter sparas så länge din/er anmälan kvarstår eller så länge du/ni är hyresgäster hos Arvidsjaurhem AB. Därefter arkiveras nödvändiga uppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Arvidsjaurs Kommunföretag AB. Du/ni kontaktar VD för Arvidsjaurhem AB om du/ni vill rätta, flytta eller radera uppgifter, tror att vi behandlat personuppgifterna fel, vill invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen. Du/ni kan också kontakta vårt dataskyddsombud med frågor.

Vänd dig/er till Datainspektion om du/ni har klagomål på hur Arvidsjaurhem AB behandlar personuppgifter.